Villkor

HÖG SERVICE NIVÅ - PERSONLIG ÅTERKOPPLING - HANDLA TRYGGT

VILLKOR
När du beställer trycksaker av oss är det några villkor som kan vara bara att känna till. Det gäller betalning, leverans och reklamation.

BETALNINGSVILLKOR
Vi fakturerar kostnadsfritt och våra betalningsvillkor är 20 dagar. Moms tillkommer med 25 procent på alla priser. Inga dolda avgifter tillkommer.

PRODUKTIONSVILLKOR - TRYCK
När det gäller produktionstid (vid tryckbeställning) avser det den tiden det tar att producera din beställda order. Produktionstiden startar första helgfria vardagen efter att du lämnat din kompletta beställning och godkänt eventuellt korrektur. Observera att utöver den faktiska produktionstiden tillkommer tid för leverans, läs mer under punkten Leveransvillkor här nedan.

LEVERANSVILLKOR
Frakt tillkommer med 150 kronor per leverantör. Gäller paketleveranser på upp till 20 kg (ej skrymmande paket).
Leveranstiden kan variera beroende på produkt och leveransort. För expressleverans så kontakta oss gärna.

ANSVAR
Vid eventuella leveransförseningar har Cicero Tryck & Media AB inget ansvar om förseningen är orsakad av anlitat fraktbolag. Här gäller fraktbolagets villkor. Vid förseningar bevisat orsakade av fel eller skador på produktionsutrustningen har Cicero Tryck & Media AB inget ansvar. Vid förseningar beroende på arbetsmarknadskonflikter och i övrigt omständigheter som Cicero Tryck & Media AB inte kan rå över, såsom brandskador, vattenskador, naturkatastrofer, krig, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner på drivkraft, export- och importförbud eller annan force majeure situation.

REKLAMATION
Visar sig leveransen vara bristfällig är beställaren skyldig att genast reklamera trycksaken inom 8 dagar skriftligen. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för köparen vid felaktig eller fösenad leverans. Om reklamation inte sker inom 8 dagar efter det att leveransen ägt rum har beställaren ingen rätt att reklamera produkten. Cicero Tryck & Media AB har rätt att åtgärda felet om detta kan ske inom rimlig tid. Om Cicero Tryck & Media AB och beställaren kommit överens om reklamation ska denna returneras i sin helhet. Kontakta oss för retursedel. Vi står för fraktkostnaden. Den reklamerade produkten får inte användas av beställaren. Samtliga varor produceras specifikt fo?r köpare vilket inneba?r att alla ordrar alltid är bindande. Om en order önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada a?r begränsad till 15% av säljarens försäljningspris. Säljaren a?r dock inte ersättningsskyldig fo?r den skada som köpare lider genom säljarens dröjsma?l. Cicero Tryck & Media AB tar inget ansvar fo?r indirekta förluster.

RÄTTIGHETER
Cicero Tryck & Media AB har inget ansvar för beställarens saknade rättsanspråk till reproduktion, mångfaldigande eller utgivning av skrift, teckningar, mönster, illustrationer, foton, texter, varumärken, andra affärskännetecken och övrig varuutrustning härunder formgivning eller annat, som kan vara underkastat tredje partens rättigheter. Pådrar Cicero Tryck & Media AB sig ansvar gentemot tredje part i anledning av beställarens bristande rättsanspråk för utnyttjande av tredje partens tillkommande rättigheter, håller beställaren Cicero Tryck & Media AB ansvarsfri. Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.

ALLMÄNNA VILLKOR
Notera att färgavvikelser på plus/minus 5 procent kan förekomma. Avvikelser på upp till 10 procent av avtalad upplaga kan förekomma. Vid eventuella förseningar vid leverans kan inte Cicero Tryck & Media AB hållas ansvarig för förluster av vinster eller andra indirekta förluster för beställaren. Det är upp till beställaren att teckna eventuell transportförsäkring. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt felaktigheter på cicerotryck.se

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY
Den 25 maj 2018 trädde nya regler om skydd för personuppgifter i kraft i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Så här hanterar vi på Cicero Tryck & Media uppgifter om dig enligt den nya lagen.

FÖR VEM GÄLLER DET?
Personuppgiftspolicyn gäller för dig som besöker Cicero Tryck & Media ABs hemsida eller på annat vis beställer våra produkter eller tjänster (telefon, mejl, brev, inloggning till dina sidor på vår webbshop).

VEM ÄR ANSVARIG?
Cicero Tryck & Media AB (559099-3699), Tyresö, är ansvarig och behandlar de uppgifter som du som kund eller privatperson uppger när du besöker vår webbshop. Kontaktperson Carina Löfgren, 070-981 99 15.

DÄRFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER
Cicero Tryck & Media AB behandlar sina kunders uppgifter i syfte att kunna genomföra beställning av varor samt att kunna ge kunderna tillgång till personliga erbjudanden via exempelvis e-post, brev eller telefon. Andra syften är att kunna mäta kundnöjdhet, samla statistik och kunna utveckla våra tjänster och webbshop. Det är enbart Cicero Tryck & Media AB som kommer ha tillgång till insamlade personuppgifter. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, organisationsnummer/personnummer och köphistorik. Vi samlar också in information om statistik vad gäller våra nyhetsbrev.

SÅ LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA
Uppgifterna sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Vill du inte längre stå kvar i våra register är du välkommen att kontakta info@cicerotryck.se. Om du beställt i vår webbshop eller på annat sätt från Cicero Tryck & Media AB sparar uppgifterna om dig i upp till två år
efter beställning. Vissa uppgifter sparar vi på grund av bokföringslagen i sju år. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas uppgifterna till dess du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du kan kostnadsfritt få ta del av dina personuppgifter, radera eller korrigera dina uppgifter.

COOKIES
Cookies är en textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Syftet är att ge dig som kund en bättre webbupplevelse.

FÖR VEM GÄLLER DET?
Vi kan komma att använda tredjepartcookies som Facebook, Google Analytics, Linkedin, Instagram. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina tidigare inställningar. Cicero Tryck & Media AB använder ett antal cookies för att kunna analysera vår webbplats. Informationen gäller användandet av sajten samt att utveckla vår sajt.
Om du inte vill att vi sparar cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare.